Prelegent

Marcin Aks Grochowina

FreshMail / A83 / Agile Nuts
Marcin Aks Grochowina

Marcin Aks Grochowina

FreshMail / A83 / Agile Nuts

Żyję w zgodzie z wartościami Agile. Wierzę w kulturę eksperymentu. Wyznaję zasadę “Collaborate & Listen”. Jestem Agile Coachem, konsultantem i facylitatorem z ponad 15-letnim doświadczeniem w budowaniu zespołów i zarządzaniu projektami IT. Przez ostatnich 10 lat budowałem zwinną kulturę organizacyjną FreshMaila. Prywatnie: dużo jem, chodzę w czapkach i kolekcjonuję płyty, głównie winylowe. Nadużywam słowa „uszanowanko”.

Żyję w zgodzie z wartościami Agile. Wierzę w kulturę eksperymentu. Wyznaję zasadę “Collaborate & Listen”. Jestem Agile Coachem, konsultantem i facylitatorem z ponad 15-letnim doświadczeniem w budowaniu zespołów i zarządzaniu projektami IT. Przez ostatnich 10 lat budowałem zwinną kulturę organizacyjną FreshMaila. Prywatnie: dużo jem, chodzę w czapkach i kolekcjonuję płyty, głównie winylowe. Nadużywam słowa „uszanowanko”.

Od pressingu do progresu. Zwinność, czyli jak skuteczniej zmierzać do celu. Panel dyskusyjny (moderator: Tomek Orzechowski)

Środa 13/09 - 15:00 - KM8

Od pressingu do progresu. Zalety i wady różnych podejść do pracy. Rozmowa o zwinności o tym jak skuteczniej osiągać cele. Wartość dla każdego zespołu, który chce być zespołem, a nie grupą oznaczoną brandem firmy. Z rozmowy dowiesz się o plusach i minusach różnych podejść do organizacji pracy w małym startupie, dużej korporacji czy firmie typu "one man army". Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać zmianą, jak "dowozić" i jak działać tak by na końcu rachunek się zgadzał.