Prelegent

Piotr Wrobel

NOKIA
Piotr Wrobel

Piotr Wrobel

NOKIA

Rozpocząłem racę w dziedzinie telekomunikacji w 2006 roku dołączając do Siemensa z 3 letnim doświadczeniem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ostatnie 16 lat zajmowałem się zarządzaniem strukturą produktów, zmieniając role i stanowiska od Basic Data Manager'a przez pozycję Line Manager'a, kończąc pracę w dziale Core and Network Solutions jak Digitalization and Transformation Leader. To dało mi możliwość poznania struktury produktów Nokia, które są oferowane i sprzedawane klientom, oraz tego, jak ekosystem narzędzi i procesów Nokia wspiera kompleksowy proces rozwoju produktów aż do dostawy i uznania przychodów włącznie.

Udział w wielu projektach, w tym wdrożeniu SAP S/4 w Nokii, dał mi możliwość pracy z wieloma zespołami i ekspertami. Odpowiedzialność na poziomie Business Group'y dla niektórych z nich pozwoliła na wypracowanie pełniejszego spojrzenie biznesowego na specyfikację wymagań, śledzenie i prezentację wyników. Wciąż się rozwijam zgodnie z metodologią Kaizen i pracuję nad rozwojem własnych umiejętności zarówno miękkich, jak i twardych. Jestem zaangażowany również w społeczność harcerską (ZHA) – jako drużynowy wrocławskiej drużyny Mustangi, koordynator Programu ZHA (Pathfinder) w Polsce i Wydziale Transeuropejskim. Rozpocząłem kurs instruktorski na stopień podharcmistrza. Będąc rodzicem trójki dzieci, jestem wciąż przekonany, że nauczanie domowe robi olbrzymią różnicę. Uczenie i inspirowanie młodzieży (harcerzy i własnych dzieci) daje mi radość i poczucie możliwości kształtowania przyszłości. Moje postrzeganie stanowiska menedżera ds. innowacji i ECOsystemu w firmie Nokia, które piastuję obecnie, jest w pełni zgodne z tym kierunkiem. Dzięki innowacjom pracujemy nad przyszłością telekomunikacji i nie tylko łączymy ludzi, ale także maszyny. A wszystko to dzieje się w Nokii Wrocław i zaczyna się od ludzi, którzy albo mają wizję technologii służącej potrzebom ludzkości.

Rozpocząłem racę w dziedzinie telekomunikacji w 2006 roku dołączając do Siemensa z 3 letnim doświadczeniem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ostatnie 16 lat zajmowałem się zarządzaniem strukturą produktów, zmieniając role i stanowiska od Basic Data Manager'a przez pozycję Line Manager'a, kończąc pracę w dziale Core and Network Solutions jak Digitalization and Transformation Leader. To dało mi możliwość poznania struktury produktów Nokia, które są oferowane i sprzedawane klientom, oraz tego, jak ekosystem narzędzi i procesów Nokia wspiera kompleksowy proces rozwoju produktów aż do dostawy i uznania przychodów włącznie.

Realny ślad technologii: dlaczego dyskusja o ekologii w branży IT jest toczona zaskakująco cicho? Panel dyskusyjny (Partner merytoryczny: the:protocol)

Czwartek 14/09 - 11:00 - KM8