Prelegent

Tomasz Żmuda

Morele.net
Tomasz Żmuda

Tomasz Żmuda

Morele.net

Projektuje produkty i usługi, obecnie. Z solidną wiedzą w fintech (w dziale innowacji), dla segmentu B2B. Do niedawna konsultant wspomagający zmiany w branży foodtech. Teraz jako Head of UX & Conversion pracuje w Morele.net. Orędownik Patient Experience z doświadczeniem w branży telemedycznej. Jestem gorącym zwolennikiem zwinnych metod wytwarzania produktów cyfrowych. Stale na tropie idealnego procesu projektowego, miłośnikiem design thinking, zwolennikiem uczciwych relacji w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego: biznes - użytkownik - technologia.

Jako strateg z doświadczeniem product ownera potrafię koordynować pracę zespołów zarówno projektowych jak i produktowych. Dwukrotnie pivotowałem zespół produktowy z pracy doraźnej przy rozwoju produktu na model pracy w zwinnej - docelowo SCRUM. Jako mentor i trener spełniam się dydaktycznie i nadaje szlify adeptom zawodu projektanta, starając się przekazać narybkowi odpowiednie wartości i sposób myślenia. Chętnie dzielę się wiedzą, moje publikacje znajdziecie na łamach branżowych magazynów: UX Magazyn i Product Design Magazine. Dodatkowo od początku roku pełnię zaszczytną funkcję raczkującego podcastera (junior podcast specialist xD) w Digital Science Podcast, co napełnia mnie mieszanką radości, entuzjazmu i niepokoju podczas publikacji każdego odcinka.

Projektuje produkty i usługi, obecnie. Z solidną wiedzą w fintech (w dziale innowacji), dla segmentu B2B. Do niedawna konsultant wspomagający zmiany w branży foodtech. Teraz jako Head of UX & Conversion pracuje w Morele.net. Orędownik Patient Experience z doświadczeniem w branży telemedycznej. Jestem gorącym zwolennikiem zwinnych metod wytwarzania produktów cyfrowych. Stale na tropie idealnego procesu projektowego, miłośnikiem design thinking, zwolennikiem uczciwych relacji w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego: biznes - użytkownik - technologia.

Audyt w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego

Czwartek 16/09 - 09:00 - KM8

Każdy produkt, każdy biznes cyfrowy funkcjonuje w polu trzech wierzchołków trójkąta produktu cyfrowego, czyli BIZNES - TECHNOLOGIA - UŻYTKOWNIK. To trudna sztuka kompromisu, po osiąganiu kolejnych etapów wzrostu / dojrzałości wymaga walidacji. I o tej walidacji, audycie, frameworku będę opowiadał. O tym, co trzeba przygotować, czym jest buyer persona, impact mapa, jak mierzyć powstałe z niej historyjki użytkownika. Jak mapować i walidować procesy AS IS. I jak dzięki temu zbudujemy, dokonamy aktualizacji wartości i celów biznesowych.