Prelegent

Michał Skiba

Principal Product ManagerMobiledgeX
Michał Skiba

Michał Skiba

Principal Product ManagerMobiledgeX

Principal Product Manager w firmie MobiledgeX, specjalizującej się w umożliwianiu rozwoju aplikacji AR i VR oraz gier mobilnych za pomocą chmur obliczeniowych wdrożonych "przy brzegu sieci". Wcześniej zarządał technologicznymi zespołami w dolinie krzemowej, a także rozwojem produktów w Cisco i Intel. Absolwent uniwersytetów w Toronto oraz Waterloo. Zawodowo odpowiada za społeczność deweloperską, partnerstwa technologiczne oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Organizator pierwszego w środkowej europie hackathonu edge computingu: https://hubs.ly/H0kjTBv0

Principal Product Manager w firmie MobiledgeX, specjalizującej się w umożliwianiu rozwoju aplikacji AR i VR oraz gier mobilnych za pomocą chmur obliczeniowych wdrożonych "przy brzegu sieci". Wcześniej zarządał technologicznymi zespołami w dolinie krzemowej, a także rozwojem produktów w Cisco i Intel. Absolwent uniwersytetów w Toronto oraz Waterloo. Zawodowo odpowiada za społeczność deweloperską, partnerstwa technologiczne oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Organizator pierwszego w środkowej europie hackathonu edge computingu: https://hubs.ly/H0kjTBv0

Dlaczego 3 milisekundy mogą zmienić nasze życie, czyli jak się nie spóźniać

Piątek 13/09 - 11:20 - KM8