Prelegent

Grzechu Borowiecki

WUNDERTEAM
Grzechu Borowiecki

Grzechu Borowiecki

WUNDERTEAM

Przedsiębiorca i Nadsztygar Reklamy w agencji WUNDERTEAM. Firmę tworzy w oparciu o górniczy etos, bo jak twierdzi na grubie (kopalni) człowiek uczył się porządku i dokładności. Górniczy manifest znajdziesz na stronie http://wunderteam.com

Przedsiębiorca i Nadsztygar Reklamy w agencji WUNDERTEAM. Firmę tworzy w oparciu o górniczy etos, bo jak twierdzi na grubie (kopalni) człowiek uczył się porządku i dokładności. Górniczy manifest znajdziesz na stronie http://wunderteam.com

Jak zhakować Pokolenie Alfa?

Czwartek 12/09 - 11:20 - KM116