Prelegent

Natalia Włoch-Kliś

Kancelaria Radców Prawnych Włoch&Kliś
Natalia Włoch-Kliś

Natalia Włoch-Kliś

Kancelaria Radców Prawnych Włoch&Kliś

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej. Profesjonalny Doradca dla Firm gdzie istotną rolę odgrywają prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny od 2015 roku.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej, w szczególności w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej w umowach zarówno licencyjnych jak i przenoszących autorskie prawa majątkowe. Wspiera Klientów w procesie negocjacji kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Brała udział w procesie uzyskania praw własności przemysłowej w celu zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Doradca i konsultant przy wdrożeniach oprogramowań komputerowych w zakresie opracowania, negocjowania oraz nadzorowania wykonania umów wdrożeniowych. Obsługuje akcje promocyjne w zakresie reklamy, w tym reklamy produktów i usług objętych ograniczeniem reklamy oraz programów lojalnościowych. W obszarze jej działalności znajduje się również opiniowanie prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych, również w sprawach pracowniczych. Szkoleniowiec i audytor w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrożenia nowych regulacji RODO z uwzględnieniem aspektu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej. Profesjonalny Doradca dla Firm gdzie istotną rolę odgrywają prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny od 2015 roku.

Czy właściwie chronisz swoją własność intelektualną w projektach IT? Praktyczne przykłady umów w nowych technologiach.

Czwartek 12/09 - 13:00 - KM116