Prelegent

Anna Jupowicz-Ginalska

Uniwersytet Warszawski
Anna Jupowicz-Ginalska

Anna Jupowicz-Ginalska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska. Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, a jej książka pt. „Marketing medialny" po raz pierwszy w kraju w tak przekrojowy sposób poruszała tematykę aktywności marketingowej przedsiębiorstw medialnych. W obszarze zainteresowań naukowych Jupowicz-Ginalskiej pozostają też FOMO, współczesne trendy w komunikacji (głównie opowieść transmedialna i multiscreening), VR, AR (głównie ich implementacja w środkach przekazu), szeroko rozumiana popkultura i polaryzacja mediów.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. na temat marketingu medialnego), aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medioznawczych. Członkini zespołu badawczego Centrum Analiz Medialnych UW. Od ponad 15 lat pozostaje czynna zawodowo w sferze praktycznej: pracowała m.in. w agencjach PR, korporacjach medialnych i administracji publicznej. W latach 2010 do 2017 pełniła obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji WDiNP UW i WDiB UW. Inicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce, reprezentatywnego badania nad Fear of Missing Out, którego efektem był m.in. medialnie głośny raport pt. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem".

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska. Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, a jej książka pt. „Marketing medialny" po raz pierwszy w kraju w tak przekrojowy sposób poruszała tematykę aktywności marketingowej przedsiębiorstw medialnych. W obszarze zainteresowań naukowych Jupowicz-Ginalskiej pozostają też FOMO, współczesne trendy w komunikacji (głównie opowieść transmedialna i multiscreening), VR, AR (głównie ich implementacja w środkach przekazu), szeroko rozumiana popkultura i polaryzacja mediów.

FOMO marketing a marketerzy, czyli o technikach wykorzystywania Fear of Missing Out w internetowej komunikacji marketingowej

Piątek 13/09 - 13:00 - KM22