Prelegent

Mikołaj Birek

mgrWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Mikołaj Birek

Mikołaj Birek

mgrWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie.

Asystent w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zajmuje się malarstwem cyfrowym, rysunkiem, ilustracją, animacją, wideo, kompozycją i obróbką dźwięku. Autor wystaw indywidualnych, filmów animowanych, projekcji, teledysków. Absolwent grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyplom licencjata uzyskał w Pracowni Rysunku prof. Stanisława Sobolewskiego, dyplom magistra w Pracowni Fotografii i Multimediów prof. Haliny Cader-Pawłowskiej. Pracę teoretyczną pt. "Gry komputerowe jako spełnienie wagnerowskiej idei dzieła totalnego" napisał pod kierunkiem dr Rafała Solewskiego.

Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie.

Gry komputerowe – totalne dzieło sztuki?

Czwartek 12/09 - 15:40 - KA 15

Referat porusza zagadnienie totalności w kontekście gier komputerowych, które, reprezentując dziedzinę popularnej rozrywki, zbliżają się do spełnienia idei totalnego dzieła sztuki – Gesamtkunstwerk. Idea ta, propagowana w XIX wieku przez R. Wagnera, zakłada, że sztuka uległa nienaturalnemu podziałowi na malarstwo, rzeźbę, muzykę, teatr, i że jej jedyną właściwą formą jest dzieło totalne, będące sumą wszystkich sztuk, całkowicie wchłaniające widza. W wystąpieniu omówione zostaną idea i cechy Gesamtkunstwerk oraz historia koncepcji – od teatru Festspielhaus, przez III Rzeszę, Disney World, pierwsze systemy VR aż do gier komputerowych. Za pomocą analizy porównawczej omówię przykłady gier, charakteryzujących się wyjątkową immersyjnością. Przedmiotem analizy będą takie ich cechy jak interaktywność, konkreatywność, nieliniowość i losowość. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowane zostaną wnioski, sugerujące iż gry komputerowe są bliskie wagnerowskiej idei dzieła totalnego bardziej, niż jakiekolwiek inne medium.

#nauka#grykomputerowe#betaAcademics