Prelegent

Monika Kaczmarek-Śliwińska

dr hab. Uniwersytet Warszawski
Monika Kaczmarek-Śliwińska

Monika Kaczmarek-Śliwińska

dr hab. Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowana, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka trzech książek i blisko stu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations.

Koordynatorka oraz uczestniczka licznych projektów badawczych. Prelegentka i uczestniczka konferencji naukowych, spotkań branżowych i innych przedsięwzięć. Wśród aktywności z obszaru komunikowania się szczególną uwagę skupia na zagadnieniach z obszarów: etyki PR, kryzysowego PR, komunikowania politycznego, Internet PR i nowych mediów. Jest ekspertką KRRiTV w zakresie edukacji medialnej oraz biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej. Laureatka nagrody branży public relations PRotony 2013 w kategorii „Edukacja PR” oraz nagrody Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Lew PR 2013. Ekspert, doradca i trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze budowy wizerunku, relacji z mediami i w nowych mediach, konstruowania strategii oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Od ponad dwóch dekad doradza i szkoli management organizacji różnego typu. Doradza w sytuacjach kryzysowych, jak również pomaga konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuje audyty komunikacyjne wskazujące silne i słabe strony komunikacji organizacji, ale także potencjalne szanse i zagrożenia. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (2011-2013) oraz przez dwie kadencje była członkinią Rady Etyki Public Relations (2010-2014). Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od stycznia 2016 działa w Zespole ds. Alimentów, wspólnej inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych. Więcej: www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

Doktor habilitowana, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka trzech książek i blisko stu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations.

Komunikowanie się w organizacji w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. Szanse i zagrożenia

Czwartek 12/09 - 10:00 - KA 15

W artykule zostanie podjęta tematyka sztucznej inteligencji i wpływ jej rozwoju na obszar komunikowania się. Z jednej strony widoczne są korzyści (np. zwiększenie skuteczności komunikowania się w relacjach z odbiorcami, wiarygodniejsze oceny skuteczności oceny kampanii komunikacyjnych), z drugiej zauważa się zagrożenia (np. tworzenie się tzw. nowej etyki czy nasilenie procesów atomizacji społeczeństwa). W artykule zostanie także podjęty temat wpływu sztucznej inteligencji na mediatyzację dyskursu społecznego i politycznego.

#nauka#betaAcademics