Prelegent

Barbara Przywara

drWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Barbara Przywara

Barbara Przywara

drWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Jej badania koncentrują się wokół społecznych aspektów internetu, wśród realizowanych projektów było także badanie #Bezsieci (https://www.youtube.com/watch?v=H8s-bvSknaQ). Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii.

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Religijność zmediatyzowana – od wykorzystania nowych mediów w życiu duchowym po religijne wspólnoty wirtualne

Czwartek 12/09 - 15:00 - KA 15

Zrozumienie istoty zjawiska mediatyzacji jest niezmiernie istotne i pomocne dla rozumienia zjawiska współczesnej religijności. Media stały się ważnym, jeśli nie podstawowym źródłem informacji na temat religijnych wydarzeń, informacji i doświadczeń. Media także dostarczają wszelkiego rodzaju religijnych treści poprzez dopasowywanie religijnych symboli i wierzeń stosownie do swych własnych celów i narracji. Rozpatrywana w tym kontekście mediatyzacja religii staje się narzędziem sekularyzacji, a media stają się środowiskiem kulturowym i społecznym, które przejmuje wiele funkcji kulturalnych i społecznych zinstytucjonalizowanych religii i zapewnia swym „wyznawcom” kierownictwo duchowe, moralne, zaspokojenie potrzeby rytuałów i poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto należy zauważyć możliwości komunikacyjne między wyznawcami religii czy też pomoc, jaką media mogą przynieść w życiu religijnym (dostęp do religijnych treści, modlitw, świętych ksiąg). Mediatyzacja jest również wielkim wyzwaniem i zagrożeniem dla treści religijnych, wymusza m. in. „strategiczne kanonizacje” (Ojciec Pio i Matka Teresa), bo tylko nieliczne treści religijne, odpowiednio podane, mogą konkurować z treściami świeckimi.

#nauka#betaAcademics