Prelegent

Andrzej Adamski

prof. nadzw. dr hab.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Andrzej Adamski

Andrzej Adamski

prof. nadzw. dr hab.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W latach 2010-2016 dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny (do 2016 r.) kwartalnika naukowego "Kultura - Media - Teologia" – http://www.kmt.uksw.edu.pl. Laureat prestiżowego stypendium Award of Bogliasco Fellowship, przyznawanego przez amerykańsko-włoską Fundację Bogliasco osobom z wybitnym dorobkiem w dziedzinie nauki i sztuki – więcej www.bfny.org. W latach 2016-2017 zrealizował staż naukowo badawczy w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program, realizując projekt badawczy pt. The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science.

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dyskusja. Moderuje:

Czwartek 12/09 - 11:00 - KA 15

Podsumowanie sekcji I i dyskusja.

Religijność zmediatyzowana – od wykorzystania nowych mediów w życiu duchowym po religijne wspólnoty wirtualne

Czwartek 12/09 - 15:00 - KA 15

Zrozumienie istoty zjawiska mediatyzacji jest niezmiernie istotne i pomocne dla rozumienia zjawiska współczesnej religijności. Media stały się ważnym, jeśli nie podstawowym źródłem informacji na temat religijnych wydarzeń, informacji i doświadczeń. Media także dostarczają wszelkiego rodzaju religijnych treści poprzez dopasowywanie religijnych symboli i wierzeń stosownie do swych własnych celów i narracji. Rozpatrywana w tym kontekście mediatyzacja religii staje się narzędziem sekularyzacji, a media stają się środowiskiem kulturowym i społecznym, które przejmuje wiele funkcji kulturalnych i społecznych zinstytucjonalizowanych religii i zapewnia swym „wyznawcom” kierownictwo duchowe, moralne, zaspokojenie potrzeby rytuałów i poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto należy zauważyć możliwości komunikacyjne między wyznawcami religii czy też pomoc, jaką media mogą przynieść w życiu religijnym (dostęp do religijnych treści, modlitw, świętych ksiąg). Mediatyzacja jest również wielkim wyzwaniem i zagrożeniem dla treści religijnych, wymusza m. in. „strategiczne kanonizacje” (Ojciec Pio i Matka Teresa), bo tylko nieliczne treści religijne, odpowiednio podane, mogą konkurować z treściami świeckimi.

#nauka#betaAcademics