Prelegent

Małgorzata Gosek

mgrWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Małgorzata Gosek

Małgorzata Gosek

mgrWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Doktorantka w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Łączy doświadczenie zawodowe z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Przez wiele lat realizowała projekty marketingowe pracując w mediach i firmach z różnych branż. 10 lat pełniła funkcję kanclerza Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Obecnie prowadzi działalność doradczą i kieruje zespołem analitycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Public Relations oraz zarządzanie i organizacja w oświacie. Swoje zainteresowania skupia w obszarze edukacji, nowych technologii i mediów.

Doktorantka w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Efekty procesu mediatyzacji dla edukacji na podstawie szkół województwa małopolskiego

Czwartek 12/09 - 12:40 - KA 15

Autorka zaprezentuje wyniki badań, których celem było pokazanie efektów mediatyzacji życia społecznego dla polskiej edukacji, z uwzględnieniem efektów meta-procesów będących jej tłem: globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji. Bazą dla rozważań była teoria mediatyzacji F. Krotza i koncepcja praw medialnych McLuhana. Oprócz analizy zebranego materiału przeprowadzone zostały badania ilościowe i jakościowe w małopolskich szkołach.Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że mediatyzacja życia społecznego przebiegająca na tle procesu globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji, przynosi konsekwencje dla przestrzeni edukacyjnej (środowiska materialnego, społecznego i emocjonalnego), wpływa na postawy uczestników procesu edukacyjnego (ucznia i nauczyciela) i sam proces edukacyjny (pośrednio i bezpośrednio). To z kolei stawia przed polską edukacją konkretne zadania.

#nauka#edukacja#betaAcademics