Prelegent

Anna Jupowicz-Ginalska

dr hab.Uniwersytet Warszawski
Anna Jupowicz-Ginalska

Anna Jupowicz-Ginalska

dr hab.Uniwersytet Warszawski

Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, a jej książka pt. „Marketing medialny” po raz pierwszy w kraju w tak przekrojowy sposób poruszała tematykę aktywności marketingowej przedsiębiorstw medialnych. W obszarze zainteresowań naukowych Jupowicz-Ginalskiej pozostają też FOMO, współczesne trendy w komunikacji (głównie opowieść transmedialna i multiscreening), VR, AR (głównie ich implementacja w środkach przekazu), szeroko rozumiana popkultura i polaryzacja mediów. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. na temat marketingu medialnego), aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medioznawczych. Członkini zespołu badawczego Centrum Analiz Medialnych UW. Od ponad 15 lat pozostaje czynna zawodowo w sferze praktycznej: pracowała m.in. w agencjach PR, korporacjach medialnych i administracji publicznej. W latach 2010 do 2017 pełniła obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji WDiNP UW i WDiB UW. Inicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce, reprezentatywnego badania nad Fear of Missing Out, którego efektem był m.in. medialnie głośny raport pt. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”.

Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

FOMO marketing a internauci, czyli o reakcjach Polaków na aktywność marek w Sieci i wykorzystywanie Fear of Missing Out w komunikacji marketingowej

Czwartek 12/09 - 09:40 - KA 15

Fear of Missing Out (FOMO) to - według jednej z najpopularniejszych definicji - „wszechogarniający lęk, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące doświadczenia, w których ja nie uczestniczę” (Przybylski et al., 2013). Obecnie większość badań łączy FOMO z technologią i zachowaniem w Sieci (Hetz, Dawson & Cullen, 2015; Elhai et al., 2016), postrzegając je zarówno jako ryzyko, wadę i negatywną konsekwencję korzystania z social media (James et al., 2017). Z tego względu coraz częściej bada się je w kontekście niekontrolowanego korzystania z tych aplikacji (Alt, 2017; Tomczyk & Selmanagic-Lizde, 2018). Przytoczone interpretacje związane są głównie z psychologią, jednak ta problematyka pojawia się również w publikacjach z zakresu marketingu: naukowych (Reinecke, 2017; Błachnio & Przepiórka, 2018) i branżowych. W tych ostatnich mówi się wręcz o „FOMO marketingu”, który definiować można jako praktyczne posługiwanie się zjawiskiem w celach sprzedażowych i komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, sformułowaliśmy trzy cele badawcze: 1) wyodrębnienie technik FOMO marketingu; 2) zbadanie skuteczności wybranych technik FOMO marketingu wśród internautów; 3) zdiagnozowanie relacji między stopniem „sfomowania” internautów a ich podatnością na aktywność FOMO marketingową. Sięgnęliśmy tu po dwie metody badawcze (MB): 1) analizę literatury naukowej (teksty w Web of Science do czerwca 2019 r.) i branżowej (zbadanie 250 pierwszych wyników z wyszukiwarki Google według hasła: ["FOMO" or "Fear of Missing Out"] AND "marketing”); 2) dwa sondaże diagnostyczne z kwestionariuszem ankietowym CAWI (kwoty według reprezentacji w populacji Internautów w wieku 15+, dla płci, wieku i miejscowości zamieszkania), zrealizowane na panelu Ariadna w dniach: 18-28.03.2018, (N=1060) oraz 24.05-10.06.2019 (N=1066). W obu kwestionariuszach poruszyliśmy wątki komunikacji marketingowej – w 2018 roku analizowaliśmy, w jakie relacje z markami w Internecie wchodzą osoby z niskim, średnim i wysokim FOMO (w porównaniu do grupy ogólnej), w 2019 roku skoncentrowaliśmy się głównie na reakcji osób o niskim, średnim i wysokim FOMO (w odniesieniu do grupy ogólnej) na techniki FOMO marketingu. Na konferencji pragniemy zaprezentować dwa, ściśle ze sobą związane, wystąpienia. W obecnym, głównym zamierzeniem jest realizacja drugiego i trzeciego wskazanego celu, skutkująca przedstawieniem i omówieniem reakcji polskich internautów nie tylko na aktywność marek w Sieci, ale również na wybrane, najpopularniejsze techniki FOMO marketingu (zamierzamy porównać opinie osób o wysokim FOMO i z tzw. grupy ogólnej). Warto dodać, że precyzyjnie wyodrębnione techniki FOMO marketingu chcielibyśmy przybliżyć słuchaczom w pierwszej prezentacji. Pragniemy dodać, że w wystąpieniu intencjonalnie nie odwołujemy się do etyki wykorzystywania FOMO do celów marketingowych, ponieważ pragniemy zjawisko omówić, nie zaś je moralnie oceniać. Badania zespołowe: dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, dr hab. Małgorzata Kisilowska, dr Justyna Jasiewicz, dr Tomasz Baran oraz Aleksander Wysocki.

Dyskusja. Moderuje:

Czwartek 12/09 - 13:20 - KA 15
#nauka#betaAcademics