Prelegent

Katarzyna Ryniak

Upside
Katarzyna Ryniak

Katarzyna Ryniak

Upside

Trendwatcher i konsultant biznesowy. Założycielka agencji technologicznej Upside zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie do biznesu. Pomaga organizacjom dobrze wykorzystać technologię do zaadresowania wyzwań dzisiejszego (i jutrzejszego) świata. Międzynarodowa ekspertka od asystentów głosowych i Voice User Interfaces. Szkoli, edukuje i szerzy wiedzę o digitalu i rozwoju technologii, a przy kawie lubi rozmawiać o przyszłości.

Trendwatcher i konsultant biznesowy. Założycielka agencji technologicznej Upside zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie do biznesu. Pomaga organizacjom dobrze wykorzystać technologię do zaadresowania wyzwań dzisiejszego (i jutrzejszego) świata. Międzynarodowa ekspertka od asystentów głosowych i Voice User Interfaces. Szkoli, edukuje i szerzy wiedzę o digitalu i rozwoju technologii, a przy kawie lubi rozmawiać o przyszłości.

Perspektywy projektowania, o których zapominamy i dlatego biznes kuleje.

Czwartek 12/09 - 11:20 - KM8

Interdyscyplinarna rozmowa, w której przyjrzymy się czy i jak stosujemy uważność w tworzeniu komunikacji, usług, produktów, miejsc i biznesu. Czy service design i projektowanie interakcji powinny być inkluzywne, różnorodne i odpowiedzialne społecznie?